Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Uusilla koronarajoituksilla vaikutuksia taloyhtiöiden yhtiökokouksiin

Koronarajoitukset vaikuttavat taloyhtiöiden yhtiökokouksiin. Meidän kaikkien tulee nyt olla valppaina ja kiinnittää yhä enemmän huomiota oikeisiin ratkaisuihin.

Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueelle määrättiin perjantaina uusia koronarajoituksia. Uudet rajoitukset kieltävät yli 10 henkilön yleisötilaisuudet niin sisällä kuin ulkonakin. Rajoitukset ovat voimassa tällä tietoa HUS-alueella 30.11.–18.12.2020

Taloyhtiöiden yhtiökokoukset luetaan yleisötilaisuuksiin. Suositusten mukaan enintään 10 henkilön tilaisuuksistakin kannattaa järjestää vain välttämättömät.

Kirkkonummen Huolto Oy:ssä yhtiökokouksissa hyödynnetään erilaisia etäyhteyksiä ja valtakirjoja. Kasvokkaisissa kokoontumisissa huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, turvaväleistä ja käytämme mahdollisuuksien mukaan maskeja. Kutsuissa mainitaan mitä etäosallistumisen muotoja kokouksessa on käytössä. Niitä voivat olla esimerkiksi erilaiset etäkokoussovellukset, posti ja sähköposti.

Taloyhtiön yhtiökokousta ei voi pitää kokonaan etäyhteyksien avulla. Nykyinen asunto- osakeyhtiölaki määrää, että myös fyysinen kokouspaikka pitää määritellä ja vähintään kokouksen puheenjohtajan on oltava kokouspaikalla, vaikka kaikki muut osallistuisivat etäyhteyksillä.

Päätöksiä voi tehdä myös kokousta pitämättä

Jos taloyhtiössä on tehtävä niin kiireellisiä päätöksiä, etteivät ne voi odottaa koronatilanteen rauhoittumista eikä kokousta voida järjestää turvallisesti etäyhteyksien avulla, voidaan päätöksiä lain mukaan tehdä myös ilman yhtiökokousta.

Yleensä tämä tapa toimii vain pienissä taloyhtiöissä ja yksittäisissä asioissa. Silloin osakkaiden kanta päätettävään asiaan kysytään etukäteen esimerkiksi puhelimitse.

– Osakkaiden on oltava yksimielisiä kahdesta asiasta, eli päätettävästä asiasta ja siitä, että päätös tehdään ilman yhtiökokousta. Kaikkien osakkaiden on osallistuttava päätöksen tekemiseen ja on suositeltavaa, että kaikki osakkaat allekirjoittavat päätöksen, vanhempi lakiasiantuntija Virpi Hienonen Kiinteistöliitosta neuvoo.

Kirkkonummen Huollossa on jo keväästä asti ollut valmiudet kokousten pitämiseen etäyhteyksin, ja Koronatilanne ei vaikeuta taloyhtiöiden kokousten pitämistä.

Julkaistu 27.11.2020