Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Verkossa asiointi lisääntyy myös asuntoyhtiössä

Osakehuoneistorekisteri otettaneen käyttöön vuoden 2019 alussa. Kuitenkaan Asunto-osakeyhtiöiltä ei vielä tässä vaiheessa edellytetä toimenpiteitä.

Osakehuoneistorekisteriin merkitään kaikkien suomalaisten taloyhtiöiden osakehuoneistojen omistajat samaan tapaan kuin autojen omistajat ja haltijat ovat ajoneuvorekisterissä.

Vanhojen yhtiöiden osakeluettelot on tarkoitus siirtää rekisteriin kolmen vuoden siirtymäajassa. Sen myötä asunto-osakkeiden omistuksen siirto ja panttaus voidaan jatkossa tehdä sähköisesti ja nykyiset sähköiset paperille painetut osakekirjat poistuvat käytöstä.

Järjestelmän on tarkoitus olla käytössä vuoden 2019 alusta, jonka jälkeen uudet As Oy:t perustetaan sähköisinä. Vanhojen yhtiöiden osakeluettelot on tarkoitus siirtää Maanmittauslaitoksen ylläpitämään rekisteriin kolmen vuoden siirtymäajassa.

Mitä tarkoittaa?

Taloyhtiön hallitus vastaa siitä, että osakeluettelo siirretään osakehuoneistorekisteriin. Käytännössä työn tekeminen tapahtuu isännöintipalvelun toimesta. Taloyhtiön hallituksen vastuu osakeluettelon ylläpidosta päättyy ja siirtyy uudistuksen myötä Maanmittauslaitokselle.

Mitä tuo tullessaan?

Asunto-osakkeita koskevilla tiedoilla on suuri yhteiskunnallinen merkitys, sillä noin kaksi miljoonaa suomalaista asuu asunto-osakeyhtiöissä. Helposti saatavilla olevia asuntojen omistajatietoja tarvitaan niin pankkiasioinnissa kuin asuntoa vaihdettaessakin.

Kun asunnon omistaminen perustuu sähköiseen omistajamerkintään, ei ole pelkoa paperisen osakekirjan kadottamisesta. Myös osakehuoneiston käyttäminen panttina helpottuu, kun paperista osakekirjaa ei tarvitse siirrellä paikasta toiseen.

ASREK luentomateriaali

31.5.2018

Lähde: Kotitalo lehti

1.6.2018