Hyödyllistä ja Ajankohtaista tietoa

Osakehuoneistorekisteri tulee – mutta milloin?

Kirkkonummen Huolto Oy:ssä osakehuoneistorekisterin tuloon valmistaudutaan. Osakeluetteloiden siirtojen aikataulutus, järjestelmäntoimittajan kanssa käydään keskustelut ja viimeiset tarkistukset, jotta työ voidaan aloittaa.

Kirkkonummen Huolto Oy:ssä valmistaudutaan siten, että työt voidaan aloittaa, kun MML:n järjestelmät ovat siltä osin valmiit. MML on ilmoittanut hankkeelle seuraavan aikataulun.

Lokakuussa 2019 MML asiointipalvelu avataan, jolloin taloyhtiön edustaja voi tunnistautua järjestelmään.

Loppuvuonna 2019 aloitetaan osakeluettelotietojen toimittaminen huoneistotietojärjestelmään.

Yhtiön sisällä on käyty keskusteluja ja erinäisiin webinaareihin on osallistuttu aiheeseen liittyen.

Järjestelmäntoimittaja osana hanketta

Tietoaika Oy, joka toimittaa Domus isännöintijärjestelmämme, tekee omat muutokset järjestelmiin, jotta osakehuoneistorekisterin osalta järjestelmien keskinäinen keskustelu onnistuu.

– Samalla järjestelmään saadaan laajemmat viestintäominaisuudet, ja osakkaat pääsevät katsomaan omia tietojaan, mm vastikemaksuja ja yhteystietoja. Tämä tehdään vahvan tunnistautumisen kautta, kerrotaan Kirkkonummen Huollosta.

Tietosuojakäytäntö on muuttunut, joten vahvan tunnistautumisen kautta saadaan asiat ratkaistua etänä ja toimistolla käyntiä ei tarvitse tehdä tietojen täydentämistä varten.

Osakeluetteloiden läpikäynti

Suuri työmäärä odottaa, kun osakehuoneistorekisteriin viranomaislähteistä syötetyt osakeluettelotiedot tarkastetaan. Isännöintipalvelu tarkistaa, korjaa ja täydentää taloyhtiöstä rekisteriin esitäytetyt tiedot. Näitä ei voi korjata, jos osakeluettelot eivät täsmää.

– Vielä on useita huoneistoja, joiden merkintä puuttuu syystä tai toisesta, esimerkiksi varainsiirtoveroa ei ole maksettu. Näistä ei voida tehdä merkintää osakehuoneistorekisteriin. Tällaisissa tapauksissa osakas joutuu itse hoitamaan merkinnän MML:n kanssa. Merkitsemättömien saantojen selvittämistä on tehty jo pitemmän aikaa, ja määrää on saatu vähennettyä.

Rekisteriin loppuvuonna

Näillä näkymin rekisteriin siirtyminen painottuu vuoden loppuun. Kirkkonummen Huollossa on suunniteltu töiden tapahtuvan vuoden 2019 lopussa ja tavoitteena että kaikki osakeluettelot olisivat rekisterissä vuoden 2020 lopussa.

– Tämä tulee olemaan melkoinen urakka ja monia asioita joudumme vielä pohtimaan ja tarkistamaan. Asian osalta kannattaa edetä rauhassa ja tehdä tarvittavat toimenpiteet sitä mukaa kun järjestelmät antavat myöden, muistutetaan Kirkkonummen Huollosta.

Viestintä yhtiöiden suuntaan

Kirkkonummen Huolto Oy:ssä on valmistauduttu asian tuloon jo pitkään ja mm. tiedottamista asiasta on ollut useasti. Kotisivuillamme asiasta on kerrottu 23.8.2018 ja 7.12.2018. Tämän lisäksi asia on ollut esillä uutiskirjeissämme. Asiasta tullaan tiedottamaan lisää myöhemmin.

– Viimeaikaiset lakimuutokset ovat sellaisia, jotka tuovat lisätöitä. Toisaalta kun työ on tehty ja palikat saatu paikoilleen, uudistukset tuovat myös paljon hyvää.

15.7.2019